Εταιρεια

Η εταιρεία Kirby ήρθε στην Ελλάδα το 1989 και έκτοτε έχει αναπτυχθεί ανοίγοντας 3 εισαγωγικά γραφεία και 9 γραφεία αντιπροσώπων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Η έδρα μας σαν επίσημη αντιπροσωπεία Kirby είναι στον Άγιο Ελευθέριο από τις αρχές του 2022 με DT (επίσημο αντιπρόσωπο) τον Νικόλαο Χατζηπαυλή.

Στόχος μας είναι να γίνουμε εισαγωγικό γραφείο και να επεκταθούμε εκτός Αθηνών σύντομα.